Oppslagstavle

Her finner du de nyeste innleggene fra oss i styret – det kan være alt fra viktige beskjeder til bilder og dokumenter. 

Maling i øst

Malerfirmaet Pawel har gjort godt arbeid for Sameiet Smedasundet Amfi tidligere, og de har fått oppdraget med å male øst-veggene (Kattakrødnå). Det...

les mer

Etter dugnad mai 2023

Årets dugnad ble gjennomført mandag 6. mai. Som vanlig de siste årene var en del ivrige etter å komme i gang, så de tjuvstartet like godt; noen av...

les mer

Dugnad, pølser og kaffe

Mandag 6. mai er det dugnad i sameiet vårt. Det starter fra kl 12 og fortsetter utover dagen/kvelden. De som er på jobb, deltar når de kommer hjem....

les mer

Innkalling til årsmøte i Sameiet Smedasundet Amfi

Årsmøtet finner sted 29.04.2024 17.00 - Quality Hotel Maritim, Åsbygata 3, 5528 Haugesund - rom Utsira. Innkallingen, der du kan gjøre deg kjent med sakene årsmøtet skal behandle, leser du her: Innkalling årsmøte 2024 Har du spørsmål om innkallingen eller sakene årsmøtet skal behandle, kan du ta...

les mer

NYE NETTSIDER

Sameiet har fått nye nettsider – etter 15 år med den tidligere løsningen. Årsaken er at styret i sameiet har ønsket en nettløsning der det er lettere for styremedlemmer å legge ut beskjeder o.l.  De tidligere nettsidene brukte en programvare som var relativt komplisert å bruke, og som gjorde all...

les mer

DUGNAD 2024

Mandag 6. mai blir dagen for årets dugnad. Når det nærmer seg, vil styret informere om gjøremål og noe sosialt denne dagen. Det skjer via oppslag i Portalen, sameiets nettside og på oppslagstavlene ved postkassene.

les mer

Velkommen

Velkommen som bruker av nettsidene våre Du er nå innlogget på det lukkede området av nettsidene, der bare beboere har tilgang. På dette området vil du finne det meste av det du trenger å vite om driften av sameiet. Dokumentene du finner her, skal være de til enhver tid gyldige versjoner. Er det...

les mer

Om Smedasundet Amfi

Sameiet Smedasundet Amfi er et eierseksjonssameie.   Postadresse: Smedasundet 55, 5528 Haugesund (Forretningsadresse) Smedasundet 56, 5528 Haugesund Organisasjonsnr. 984 310 943 (Brønnøysundregistrene). Beliggenhet Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt...

les mer

HMS

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet i sameiet er å påse at HMS-forhold inne i boenhetene er kontrollert og fulgt opp. Sameiet er lovpålagt å sørge for at sameierne er klar over hvilke forhold som den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for. Derfor finner du nedenfor sjekklister for...

les mer

Dørtelefon

Her er brukerveiledning ny dørtelefon installert september 2021. Brukerveiledning dørtelefon Class 100V16M.

les mer

Dokumenter til årsmøte for 2021.

Det er innkalt til årsmøte for 2021. Tid: Onsdag 06.04.2022 kl. 19:00 Sted: Scandic Maritim, Åsbygata 3   Du kan lese dokumentene her. NB! Oversikt over strømforbruk inngår ikke i dokumentene til årsmøtet, men oversikten finner du her.  

les mer

Årsmøtedokumenter til årsmøte for 2021

Her finner du dokumenter til årsmøte for 2021. Disse inneholder Innkalling Årsmelding m/innstilling til valg Regnskap/budsjett m/noter Revisorberetning   Innkalling m.m. for årsmøte for 2021      

les mer

BRANNØVELSE TIRSDAG 4. MAI 2021 KL 1200

I forbindelse med testing av brannalarmanlegg tirsdag 4. mai kl. 10.00, vil det samme dag kl. 12.00 bli avholdt ordinær brannøvelse for beboerne. Dette er lovpålagt å gjennomføre med jevne mellomrom. Beboerne bes om å møte opp i henholdsvis søndre eller nordre atrium for opptelling/kontroll. Som...

les mer

Innkalling til årsmøte for 2020

Tid:     TIRSDAG 27. APRIL 2021, KL 1900 Sted:  STYREROMMET, SMEDASUNDET AMFI Det innkalles herved til ordinært årsmøte i sameiet Smedasundet Amfi. Styret minner om at alle må forholde seg til retningslinjene både fra FHI og kommunen ang. smittevern, og ber...

les mer

Rengjøring av ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanalene har ikke vært rengjort siden bygget var nytt. Inspeksjon av anlegget i enkelte av leilighetene viser betydelige avleiringer og behov for rengjøring/støvsuging. Dette vil redusere brannfare og fare for framkalling av allergi. Rengjøring av kanalene vil bli gjennomført 8.- 10....

les mer

Innkalling til årsmøte for 2019

Tid:     TIRSDAG 28. APRIL 2020, KL 1900Sted:  STYREROMMET, SMEDASUNDET AMFI Det innkalles herved til ordinært årsmøte i sameiet Smedasundet Amfi. Vi viser til informasjon fra FHI ang. koronosmitte og brev fra HAUBO ang. årsmøte.Vi ber de som likevel ønsker å komme på årsmøte,...

les mer

Orientering fra styret Sameiet Smedasundet Amfi

Styret ønsker med dette å orientere andelseiere/beboere om en del saker som vi har jobbet med og som vil berøre oss alle i tiden som kommer. Det er et faktum at bygget vårt nå har passert 17 år, alderen tynger og vedlikeholdet kommer til å kreve stadig mer på sameiets budsjett i årene framover,...

les mer

Parker innenfor stripene!

Kjære beboere! Vi er vel alle enige om at våre garasjeplasser ikke er av de største.Det er vanskelig nok å rygge/kjøre bilen på plass, uten å komme borti andres biler, om en ikke også skal bli hindret av biler som står utenfor den oppmalte...

les mer

Innkalling til årsmøte for 2018

Tid:     ONSDAG 6. MARS 2019, KL 1800Sted:  KARMSUND VGS, SALHUSVEIEN 68 Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (som e-post eller legges i postkassen som henger på veggen i garasjen, 2....

les mer

Dugnad 2018

Koselig og velfortjent kaffekos etter dugnad i flotteste sommervær 08.05.18. (Innsendt av Turid Stray.)  

les mer

Innkalling til årsmøte for 2017

Tid: Tirsdag 20. mars 2018, kl 1800 Sted: Karmsund vgs, Salhusveien 68 Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (som e-post eller legges i postkassen som henger på...

les mer

Brev til beboerne ang. budsjett 2018

KJÆRE BEBOERE! Styret har hatt budsjettmøte for 2018.Vi ser oss nødt til å øke husleien med 3 % fra januar 2018. Dette ser vi oss nødt til fordi det stadig dukker opp noe som må repareres.Boligen vår begynner å dra på årene,...

les mer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR 2016

Det innkalles med dette til årsmøte for 2016. Tid: Onsdag 22. mars 2017 kl 1800Sted: Karmsund videregående skole, Salhusveien 68 Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet,...

les mer

Innbrudd i postbokser

Kveld/natt mellom 3. og 4. november ble samtlige postbokser, både i sør og nord, brutt opp og ødelagt. Innbruddet ble trolig foretatt av personer på leting etter ID-kort, pass eller lignende verdipost.Innbruddet medførte at beboerne selv måtte posten på...

les mer

Innkalling til årsmøte for 2015

Tid: TORSDAG  10. MARS 2016, KL 1800 Sted: KARMSUND VGS, SALHUSVEIEN 68 Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (som e-post eller legges i postkassen som henger...

les mer

Feil i fakturering fra Get

Get sier i e-post til styret 8. september 2015 at "… det har vært uklarheter i informasjonen fra Get i forbindelse med endringen av telefonkontaktene, slik at den enkelte oppfattet at endringen omfattet alle og at endringen foregikk automatisk. Get har nå gått gjennom...

les mer

Viktige telefoner m.m.

Her finner du en oversikt over viktige telefonnumre og en del annen informasjon.    Viktige telefonnumre m.m.          

les mer

Oppdatering av nettsidene

Sameiets nettsider har i dag gjennomgått en omfattende, høyst påkrevet oppdatering. Seks år har gått siden nettsidene ble tatt i bruk, og på den tiden har teknologien "løpt fra" den programvaren som brukes. Dersom oppdatering ikke ble foretatt nå,...

les mer

Årsmøte for 2014

Vi innkaller til årsmøte for 2014. Tid: Onsdag 4. mars 2015 kl 1800 Sted: Karmsund videregående skole, auditoriet Etter årsmøtet blir det servert kaffe og noe å spise. Sett av kvelden og møt opp!   Haugesund 12. februar 2015Styret

les mer

Innkalling til årsmøte for 2014

Det innkalles med dette til årsmøte for 2014. Tid: ONSDAG 4. MARS 2015, KL 1800 Sted: KARMSUND VGS, SALHUSVEIEN 68 Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (som e-post eller legges i postkassen som henger på veggen i...

les mer

VINDUER MED “ORMER”

Det er nå tid for å få en oppsummering av hvilke vinduer som må byttes. I 2008 ble det inngått en forliksavatale mellom Smedasundet Amfi og Veidekke Eiendom A/S vedrørende utskiftning av 523 vinduer med “ormer”. Som kompensasjon for eventuelle kostnader fremover ble det innbetalt kr 300 000 til...

les mer

Styrets leder trekker seg

Til orientering Sameiets styreleder, Bent J. Bentsen, har - av personlige årsaker - trukket seg fra sitt verv med øyeblikkelig virkning.Styrets øvrige medlemmer har i styremøte 14. oktober 2014 sagt seg villige til å fortsette den forretningsmessige driften av sameiet fram til årsmøtet i februar...

les mer

Dugnad

Vi minner om at årets dugnad er berammet til tirsdag 13. mai.

les mer

Årsmøte for 2013

  Vi innkaller til årsmøte for 2013. Tid: Torsdag 20. mars 2014 kl 1800Sted: Karmsund videregående skole Etter møtet vil det bli servert smørbrød i skolens restaurant. Sett av kvelden og møt opp! Styret  

les mer

Ny forsikringsavtale

Sameiet har inngått ny forsikringsavtale - med Frende forsikring.   Forsikringsavtalen og forsikringsvilkår finner du under "Styrende dokumenter" > "Forsikringsavtale".  

les mer

Bilder fra sommerfesten 2013

Her finner du et par bilder fra sommerfesten 2013, som ble arrangert i strålende sommervær. Enda flere bilder er lastet opp i et nett-album. Bildene i nett-albumet kan du se her. God fornøyelse! (For ordens skyld; bildene er ikke offentlig tilgjengelige; bare gjennom denne...

les mer

Regler for bruk av hobbyrom

Det er ikke tillatt å bruke sirkelsag eller elektrisk pussemaskin på grunn av støvplager og sikkerhet. Det må ikke foregå noen form for varmt arbeid; dvs sveising, smergling, lodding, bruk av varmluftpistol og annet verktøy som utvikler varme over 50 grader. Av sikkerhetsgrunner er det ikke...

les mer

Nytt styre

Etter årsmøtet 14. mars 2013 har sameiets styre denne sammensetningen: Styreleder: Bent Bentsen Styremedlemmer: Brynhild Skjold og Anita Eide Varamedlem til styret: Gustav Risanger  

les mer

Bilder fra årsmøtet 2012

Årsmøtet for 2011 ble avholdt onsdag 14. mars 2012. I likhet med de siste årene samlet vi oss på Karmsund videregående skole.     Styreleder Jostein Kvaløy åpner årsmøtet. Kasserer Lasse Sølhusvik foretar navneopprop. Selve årsmøtet ble avholdt uten de store diskusjoner; det var få innsigelser mot...

les mer

Politiet feilparkerer

– Jeg er fryktelig skuffet over politiet og holdningene deres til parkering.Karakteristikken kommer fra Jostein Kvaløy, styreleder for Smedasundet Amfi. Boligblokka har parkeringsplasser både på sør- og nordsiden av bygget, og disse er tydelig merket med at de skal kun benyttes av egne...

les mer

Parkeringsplass i sør

Det har lenge vært et problem at våre få parkeringsplasser brukes av folk som jobber i området.Etter skilting i Kattakrødna har problemet blitt mindre, men skiltingen av parkeringsplassen på kaien i sør ser ikke ut til å gjøre inntrykk på de som jobber i politihuset og Sjøfartsdirektoratet.I et...

les mer

Nytt innslag på nettsidene

Det er lagt til et nytt oppslag på nettsidene våre.Oppslaget er en samling lenker til medie-oppslag som på ulike vis er knyttet til Smedasundet Amfi.Du finner oppslaget (Smedasundet Amfi i media) i hovedmenyen til venstre - eller du kan klikke her.

les mer

Smedasundet Amfi i media

Opp gjennom årene har Smedasundet Amfi figurert en del ganger i medieoppslag.På denne siden finner du lenker til noen oppslag som på ulike vis er knyttet til sameiet.Oppslagene omtaler sameiet, området rundt oss eller beboerne (noen har bodd her, og noen bor her fortsatt). Her er det mulig å mimre...

les mer

Bilder fra årsmøtet 2011

Årsmøtet for 2010 ble avholdt torsdag 17. mars 2011.Som i fjor samlet vi oss på Karmsund videregående skole. Selve årsmøtet gikk rolig for seg, noe som forteller oss at vi har bodd så lenge i huset nå at de problemene vi hadde de første årene, i det store og hele er et tilbakelagt stadium.For dere...

les mer

Parkeringsplasser i Kattakrødna

I Kattakrødna er det nå merket opp fire parkeringsplasser.Disse er skiltet som private -  og reservert beboerne i Smedasundet Amfi.Plassene er å betrakte som korttidsplasser, altså ikke til parkering av en bil nr. 2.Se ellers informasjon om parkering.

les mer

Dugnad 2010

Årets dugnad ble avviklet onsdag 5. mai 2010. Takket være våre kjære pensjonister var mye av arbeidet allerede utført da beboerne møtte opp til dugnad kl 1700.Hva gjorde vi uten dem! I tillegg til vasking av utemøbler, plukking av søppel og generell rydding er det to store oppgaver som skal løses...

les mer

Bilder fra årsmøtet 2010

Årsmøtet 2010 ble avholdt på Karmsund videregående skole torsdag 18. mars. Var du ikke til stede, eller vil du bare huske tilbake til årsmøtet litt?Uansett; her er et par fotografiske inntrykk fra årsmøtet: Selve årsmøtet ble holdt i skolens store auditorium Styreleder Jostein Kvaløy ønsket...

les mer

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund