Bilder fra årsmøtet 2011
17 mar, 2011
Kategori: Bilder | Sosialt

Årsmøtet for 2010 ble avholdt torsdag 17. mars 2011.
Som i fjor samlet vi oss på Karmsund videregående skole.

Selve årsmøtet gikk rolig for seg, noe som forteller oss at vi har bodd så lenge i huset nå at de problemene vi hadde de første årene, i det store og hele er et tilbakelagt stadium.
For dere som er nye hos oss: Sameiemøtene var langt “livligere” for en del år siden.
Vi skal være glade for at det meste nå fungerer smertefritt.
 
Når det gjelder sakene som ble behandlet av årsmøtet, vises til referat fra møtet.
 
Ved avslutningen av møtet forlangte Anita Eide ordet, da hun og Brynhild Skjold mente det var på sin plass å rose “de to spreke ungdommene” i styret, Jostein og Lasse, som sent og tidlig står på til beste for sameiet. Gjennom to harde vintre har de måket og strødd og i det hele gjort en stor innsats for oss alle.
Som takk for innsatsen fikk sprekingene overrakt hver sin blomsterbukett. Årsmøtet svarte med høylydt applaus.
 


Jostein Kvaløy og Lasse Sølhusvik fikk blomster fra Anita Eide – til velfortjent applaus.

 
Etter møtet forflyttet forsamlingen seg til skolens restaurant, der en velsmakende varmrett ventet på forsamlingen.
Drøset gikk livlig rundt bordene og bar bud om at dette er noe beboerne setter pris på, så kanskje samles vi igjen her neste år.
 

Nedenfor finner du et par bilder fra bespisningen.