Styrets leder trekker seg
15 okt, 2014
Kategori: Siste nytt

Til orientering

Sameiets styreleder, Bent J. Bentsen, har – av personlige årsaker – trukket seg fra sitt verv med øyeblikkelig virkning.
Styrets øvrige medlemmer har i styremøte 14. oktober 2014 sagt seg villige til å fortsette den forretningsmessige driften av sameiet fram til årsmøtet i februar 2015.

Undertegnede blir i denne perioden sameiets kontaktperson utad.

Hvis denne løsningen ikke er akseptabel for sameierne, ber vi om at dette meddeles styret, som da snarest vil innkalle til ekstraordinært sameiermøte for valg av nytt styre.
Styrets medlemmer stiller selvfølgelig sine plasser til disposisjon.

 

Med hilsen
For styret i Smedasundet Amfi

Anita Eide