HMS
20 feb, 2024
Kategori: HMS

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet i sameiet er å påse at HMS-forhold inne i boenhetene er kontrollert og fulgt opp.

Sameiet er lovpålagt å sørge for at sameierne er klar over hvilke forhold som den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for.

Derfor finner du nedenfor sjekklister for egenkontroll av leilighetene, for at den enkelte av egeninteresse skal kunne bruke dem for jevnlig gjennomgang av leiligheten.

 

HMS-informasjon til beboerne.

HMS-sjekkliste for egenkontroll – leilighet.