Parkeringsplass i sør
6 feb, 2012
Kategori: Siste nytt

Det har lenge vært et problem at våre få parkeringsplasser brukes av folk som jobber i området.
Etter skilting i Kattakrødna har problemet blitt mindre, men skiltingen av parkeringsplassen på kaien i sør ser ikke ut til å gjøre inntrykk på de som jobber i politihuset og Sjøfartsdirektoratet.
I et forsøk på å hindre denne “fremmedparkeringen” har derfor styret anskaffet en “sperresøyle” som er plassert på denne parkeringsplassen.

Vi som bor her – og våre gjester – kan selvsagt benytte plassen, men styret ber om at søylen settes på plass igjen når man forlater parkeringsplassen.

Se ellers informasjon om parkeringsplasser.