Årsmøtedokumenter til årsmøte for 2021
18 mar, 2022
Kategori: Siste nytt

Her finner du dokumenter til årsmøte for 2021.

Disse inneholder

  • Innkalling
  • Årsmelding m/innstilling til valg
  • Regnskap/budsjett m/noter
  • Revisorberetning

 

Innkalling m.m. for årsmøte for 2021