Regler for bruk av hobbyrom

Det er ikke tillatt å bruke sirkelsag eller elektrisk pussemaskin på grunn av støvplager og sikkerhet. Det må ikke foregå noen form for varmt arbeid; dvs sveising, smergling, lodding, bruk av varmluftpistol og annet verktøy som utvikler varme over 50 grader. Av...

Ventilasjonsanlegg

Bygget har et balansert ventilasjonsanlegg.Anlegget sender forvarmet tilluft på 18 grader inn i alle leiligheter hele døgnet.For å redusere strømutgiftene noe går anlegget på halv kapasitet i tidsrommet 2300-0600.(Det betyr bl.a. at du ikke hører sus i ventilene.) ...

Lys i fellesområdene

Utelys i atriene slås automatisk av og på ved hjelp av fotocelle.  Lys i etasjegangene slås automatisk av og på ved hjelp av bevegelsesdetektor. Lys i garasjeanlegget slås på- når bryter ved en av dørene aktiveres- når garsjedøråpner aktiveresLyset slukkes automatisk...

Nøkler

  Vi har alle nøkler til vår egen leilighet. Den går også til ytterdører, bod og postkasse. I tillegg har sameiet følgende nøkler:   Nøkkel nr. 1 Dette er en “master key” som åpner absolutt alle dører i huset.Skulle det være behov for denne nøkkelen, må...

Parkeringsplasser

Hver eierseksjon er tildelt egen parkeringsplass.  Når det gjelder behov for HC-parkeringsplasser: “Sameiet disponerer 5 stk HC-parkeringsplasser (nr. 13, 15, 19, 20 og 23). Ved behov kan sameiets seksjonseiere søke styret om å få disponere en av disse.Eventuelt...

Søppelsortering

Søppelrommet er avkjølt og står på undertrykk, slik at det ikke skal utvikles et luktproblem. Alt søppel skal kildesorteres.Det finnes konteinere for Matavfall Papir Glass/metall Plast Restavfall (det som ikke hører inn under ovennevnte kategorier) AVFALLSRUTINER FRA...

Get-avtalen

Sameiet Smedasundet Amfi har en kollektiv avtale som “storkunde” hos Get. Avtalen innebærer at alle leiligheter har innlagt digital-TV, IP-telefon og bredbånd.At sameiet er storkunde innebærer også at du settes først i køen dersom du ringer Get Kundesenter...

Brannøvelse

Sameiet er pålagt å avholde brannøvelse minst en gang pr år.Når brannalarmen går under brannøvelse, skal bygget evakueres på samme måte som når brannalarmen ellers blir utløst. 

Brannalarm

Alle leiligheter i bygget har brannalarm koblet direkte til brannvesenet.  Når brannalarmen gårNår brannalarmen går, skal alle evakuere bygget snarest.Det er ikke tillatt å bruke heisen.Samlingsplass er nordre lysgård.Ingen skal gå inn i bygget igjen før årsaken til...

Dugnad

En del av det praktiske vedlikeholdet av bygningen og “tilliggende herligheter” gjør vi selv.Hvert år har vi derfor dugnad; normalt gjøres dette i første halvdel av mai, slik at det ser bra ut hos oss til 17. mai!Under dugnaden spyler vi ned alle...

Heis

Det hender dessverre at heisene våre svikter! Dersom noen blir sittende fast i heisen, kan du prøve å ta kontakt med Gustav Risanger på tlf. 916 67 174.