BRANNØVELSE TIRSDAG 4. MAI 2021 KL 1200
8 apr, 2021
Kategori: Siste nytt

I forbindelse med testing av brannalarmanlegg tirsdag 4. mai kl. 10.00, vil det samme dag kl. 12.00 bli avholdt ordinær brannøvelse for beboerne. Dette er lovpålagt å gjennomføre med jevne mellomrom. Beboerne bes om å møte opp i henholdsvis søndre eller nordre atrium for opptelling/kontroll. Som ved en virkelig brann skal ikke heisene benyttes ved brannøvelse.

Viktig:
De beboerne som er bortreist eller ikke til stede denne dagen kl 1200, må gi styret beskjed om dette.

Videre ber vi om at de beboerne som har fysiske problem med å komme seg frem tilkontrollpunktene, gir styret beskjed om dette, slik at vi kan bli enige om hvordan dette kan løses.