Reglement for båtforeningen

REGLEMENT –  SMEDASUNDET AMFI SMÅBÅTHAVNBehandlet i Sameiemøte 23. februar 2005(Revidert i Sameiemøte 21. oktober 2009.)  Kaien er del av fellesarealet og er Sameiets eiendom.Søre del av Sameiets kailengde skal være fri til gjestebåter for kortere opphold...