Regler for bruk av hobbyrom
7 jun, 2013
  1. Det er ikke tillatt å bruke sirkelsag eller elektrisk pussemaskin på grunn av støvplager og sikkerhet.
  2. Det må ikke foregå noen form for varmt arbeid; dvs sveising, smergling, lodding, bruk av varmluftpistol og annet verktøy som utvikler varme over 50 grader.
  3. Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å vandre ute på taket.
  4. At en holder orden og rydder etter seg, er en selvfølge.
  5. Utløsning av brannalarm med påfølgende utrykning som følge av brudd på punkt 2, blir belastet bruker på det aktuelle tidspunktet.
  6. Høvelbenk og verktøy er privat eid av Bent Bentsen, som stiller alt til disposisjon for andre.
  7. Det som blir ødelagt, må selvfølgelig erstattes
  8. Nøkkel fås lånt ved henvendelse til et av styremedlemmene.


    Styret