Etter dugnad mai 2023

Årets dugnad ble gjennomført mandag 6. mai. Som vanlig de siste årene var en del ivrige etter å komme i gang, så de tjuvstartet like godt; noen av dem allerede før helgen. Dermed var det overkommelig det som gjenstod da dugnaden skulle begynne. Stor takk til dem! ...

Dugnad, pølser og kaffe

Mandag 6. mai er det dugnad i sameiet vårt. Det starter fra kl 12 og fortsetter utover dagen/kvelden. De som er på jobb, deltar når de kommer hjem. Styret serverer pølser, wienerbrød og kaffe i lysgården i nord kl 17.00. Husk at vinduene må være lukket før det spyles....

NYE NETTSIDER

Sameiet har fått nye nettsider – etter 15 år med den tidligere løsningen. Årsaken er at styret i sameiet har ønsket en nettløsning der det er lettere for styremedlemmer å legge ut beskjeder o.l.  De tidligere nettsidene brukte en programvare som var relativt...

DUGNAD 2024

Mandag 6. mai blir dagen for årets dugnad. Når det nærmer seg, vil styret informere om gjøremål og noe sosialt denne dagen. Det skjer via oppslag i Portalen, sameiets nettside og på oppslagstavlene ved postkassene.

Velkommen

Velkommen som bruker av nettsidene våre Du er nå innlogget på det lukkede området av nettsidene, der bare beboere har tilgang. På dette området vil du finne det meste av det du trenger å vite om driften av sameiet. Dokumentene du finner her, skal være de til enhver...

Dokumenter til årsmøte for 2021.

Det er innkalt til årsmøte for 2021. Tid: Onsdag 06.04.2022 kl. 19:00 Sted: Scandic Maritim, Åsbygata 3   Du kan lese dokumentene her. NB! Oversikt over strømforbruk inngår ikke i dokumentene til årsmøtet, men oversikten finner du her....

BRANNØVELSE TIRSDAG 4. MAI 2021 KL 1200

I forbindelse med testing av brannalarmanlegg tirsdag 4. mai kl. 10.00, vil det samme dag kl. 12.00 bli avholdt ordinær brannøvelse for beboerne. Dette er lovpålagt å gjennomføre med jevne mellomrom. Beboerne bes om å møte opp i henholdsvis søndre eller nordre atrium...
Innkalling til årsmøte for 2020

Innkalling til årsmøte for 2020

Tid:     TIRSDAG 27. APRIL 2021, KL 1900 Sted:  STYREROMMET, SMEDASUNDET AMFI Det innkalles herved til ordinært årsmøte i sameiet Smedasundet Amfi. Styret minner om at alle må forholde seg til retningslinjene både fra FHI og...
Innkalling til årsmøte for 2020

Rengjøring av ventilasjonskanaler

Ventilasjonskanalene har ikke vært rengjort siden bygget var nytt. Inspeksjon av anlegget i enkelte av leilighetene viser betydelige avleiringer og behov for rengjøring/støvsuging. Dette vil redusere brannfare og fare for framkalling av allergi. Rengjøring av kanalene...
Innkalling til årsmøte for 2020

Innkalling til årsmøte for 2019

Tid:     TIRSDAG 28. APRIL 2020, KL 1900Sted:  STYREROMMET, SMEDASUNDET AMFI Det innkalles herved til ordinært årsmøte i sameiet Smedasundet Amfi. Vi viser til informasjon fra FHI ang. koronosmitte og brev fra HAUBO ang. årsmøte.Vi ber de som...

Orientering fra styret Sameiet Smedasundet Amfi

Styret ønsker med dette å orientere andelseiere/beboere om en del saker som vi har jobbet med og som vil berøre oss alle i tiden som kommer. Det er et faktum at bygget vårt nå har passert 17 år, alderen tynger og vedlikeholdet kommer til å kreve stadig mer på sameiets...