Feil i fakturering fra Get
9 sep, 2015
Kategori: Siste nytt

Get sier i e-post til styret 8. september 2015 at

“… det har vært uklarheter i informasjonen fra Get i forbindelse med endringen av telefonkontaktene, slik at den enkelte oppfattet at endringen omfattet alle og at endringen foregikk automatisk.

Get har nå gått gjennom samtlige telefonkontrakter i sameiet og rettet opp abonnementene. Ingen har nå lenger Free Time telefonabonnement. Samtlige er endret til Zero, slik at kost for abonnement er kr 0 pr mnd.

Det er imidlertid slik at opprettingene er foretatt nær månedsskifte, og derfor vil flere oppleve at det fremdeles står Free Time på fakturaen fra Get. Dette vil bli kansellert.

Get har også sendt saken til sin fakturaavdeling, som vil foreta en kontoopprydding. Denne er ikke påbegynt, men forventes å være sluttført innen utgangen av måneden. De som har vært innom Get i Salhusvegen, har allerede fått utført kontoopprydding.

Get beklager på det sterkeste den ulempen de har påført sameierne i forbindelse med overgang til ny kontrakt.”