Innkalling til årsmøte for 2020
8 apr, 2021
Kategori: Siste nytt

Tid:     TIRSDAG 27. APRIL 2021, KL 1900 
Sted:  STYREROMMET, SMEDASUNDET AMFI

Det innkalles herved til ordinært årsmøte i sameiet Smedasundet Amfi.

Styret minner om at alle må forholde seg til retningslinjene både fra FHI og kommunen ang. smittevern, og ber om forståelse for at ikke for mange kan samles.
Styret oppfordrer derfor sterkt til at årsmøtet gjennomføres kun med nåværende styre og kandidater som star på valg. Vi henviser i den sammenhengen til fullmaktsskjema, vedlagt innkalling, som kan gis til et av styremedlemmene i forkant av årsmøtet.

Dersom dere har spørsmål til saker som skal behandles eller er motforslag til valgkomiteens innstilling, kan styreleder Harald Lyslo kontaktes på mobil: 932 16 622 eller e-post: jolyslo@wemail.no

Om smittesituasjon er betraktelig bedre for årsmøtedagen, vil styret finne egnet sted å arrangere årsmøtet, slik at alle som ønsker å delta kan det.

Haugesund 8. april 2021

Styret i sameiet Smedasundet Amfi

 

pdf Innkalling 2021
pdf Årsmelding for 2020
pdf Regnskap for 2020
pdf Revisjonsrapport for 2020
pdf Strømforbruk 2020