HMS

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet i sameiet er å påse at HMS-forhold inne i boenhetene er kontrollert og fulgt opp. Sameiet er lovpålagt å sørge for at sameierne er klar over hvilke forhold som den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for. Derfor finner du...