Innkalling til årsmøte for 2018
4 feb, 2019
Kategori: Siste nytt

Tid:     ONSDAG 6. MARS 2019, KL 1800
Sted:  KARMSUND VGS, SALHUSVEIEN 68

Sakspapirer blir ettersendt og vil bli lagt ut på våre nettsider.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret (som e-post eller legges i postkassen som henger på veggen i garasjen, 2. etg.) innen 18. februar 2019.

Haugesund 30. januar 2019

STYRET

 

pdf Innkalling 2019
pdf Årsmelding for 2018
pdf Regnskap for 2018
pdf Revisjonsrapport for 2018
pdf Strømforbruk 2018
pdf Innmeldt sak 1 2019 (Båtforeningen)
pdf Innmeldt sak 2 2019 (Garasjeplasser)
pdf Valgkomiteens innstilling 2019