VINDUER MED “ORMER”
30 okt, 2014
Kategori: Siste nytt

Det er nå tid for å få en oppsummering av hvilke vinduer som må byttes.

I 2008 ble det inngått en forliksavatale mellom Smedasundet Amfi og Veidekke Eiendom A/S vedrørende utskiftning av 523 vinduer med “ormer”. Som kompensasjon for eventuelle kostnader fremover ble det innbetalt kr 300 000 til sameiet fra Veidekke Eiendom A/S.

Se oppslag om “defekte vinduer”.

I 2009 ble vinduene skiftet, og det ble bestemt at vi skulle ta en ny evaluering etter fem år. Nå er det gått fem og derfor ber vi nå om at du etter beste evne gir styret en oversikt over hvilke vinduer i din leilighet som må skiftes på grunn av nye “ormer”. Dette gjelder altså bare vinduer med “ormer”.

Det vil være en fordel for styret om du kan lage oversikten elektronisk, f.eks. i Word.

Husk å sette navn og leilighetsnummer på arket

Styret må ha dette i hende innen 30. november 2014.

Legg det i postkassen til Gustav Risanger (i nord) eller Anita Eide (i sør).

Eller send det på e-post til:
eian6230@gmail.com

Ta kontakt med styret dersom du har problemer med å utføre dette.

Mvh

For styret i Sameiet Smedasundet Amfi

Anita Eide