Brannalarm
24 feb, 2009

Alle leiligheter i bygget har brannalarm koblet direkte til brannvesenet.
 

Når brannalarmen går
Når brannalarmen går, skal alle evakuere bygget snarest.
Det er ikke tillatt å bruke heisen.
Samlingsplass er nordre lysgård.
Ingen skal gå inn i bygget igjen før årsaken til brannalarmen er funnet, og brannvesenet gir tillatelse.
 

Brannalarmen testes
Brannalarmen utløses av vaktmester første onsdag hver måned kl 1100.
Ved test av brannalarmen skal bygget ikke evakueres.