Brannøvelse
24 feb, 2009

Sameiet er pålagt å avholde brannøvelse minst en gang pr år.

Når brannalarmen går under brannøvelse, skal bygget evakueres på samme måte som når brannalarmen ellers blir utløst.