Søppelsortering
24 feb, 2009

Søppelrommet er avkjølt og står på undertrykk, slik at det ikke skal utvikles et luktproblem.

Alt søppel skal kildesorteres.
Det finnes konteinere for

  • Matavfall
  • Papir
  • Glass/metall
  • Plast
  • Restavfall (det som ikke hører inn under ovennevnte kategorier)


AVFALLSRUTINER FRA 1. JANUAR 2010:

Det er bestemt nye avfallsrutiner i Haugesund, og styret ber om at følgende iakttas:

Matdunkene:
Tømmes nå hver 14. dag.
Vaktmesteren antar at vi har tilstrekkelig med dunker.

Papir:
Papirkonteinere skal nå tømmes hver 4. uke, og vaktmesteren ber oss være ekstra omhyggelig med å pressse papiret sammen før vi legger oppi konteinerne.

Restavfall:
Som før: Hver 14. dag – altså ingen endring

Glass:
Vaktmesteren har en spesialavtale – altså som før.