Nøkler
26 feb, 2009

 

Vi har alle nøkler til vår egen leilighet. Den går også til ytterdører, bod og postkasse.


I tillegg har sameiet følgende nøkler:

 

Nøkkel nr. 1

Dette er en “master key” som åpner absolutt alle dører i huset.
Skulle det være behov for denne nøkkelen, må brannvesenet kontaktes på tlf. 52 74 47 00.
Det er bare brannvesenet som har tilgang til denne nøkkelen.
Vær obs på at det koster å få brannvesenet til å komme og låse opp.

 

Nøkkel nr. 2
Dette er en nøkkel som styret og vaktmester disponerer.
Den gir tilgang til fellesrom som vaktmesterbod, tavlerom, ventilasjonsrom m.m.