Heis
24 feb, 2009

Det hender dessverre at heisene våre svikter!

Dersom noen blir sittende fast i heisen, kan du prøve å ta kontakt med Gustav Risanger på tlf. 916 67 174.