Parkeringsplasser
26 feb, 2009

Hver eierseksjon er tildelt egen parkeringsplass.
 

Når det gjelder behov for HC-parkeringsplasser:

“Sameiet disponerer 5 stk HC-parkeringsplasser (nr. 13, 15, 19, 20 og 23). Ved behov kan sameiets seksjonseiere søke styret om å få disponere en av disse.
Eventuelt tildelt HC-parkeringsplass er midlertidig, og plassen tilbakeleveres til opprinnelig seksjon når behovet ikke lenger er til stede.”
(Vedtekter for Sameiet Smedasundet Amfi, § 3.)
 

I Kattakrødna er det merket opp fire parkeringsplasser.
Disse er skiltet som private –  og reservert beboerne i Smedasundet Amfi.
Plassene er å betrakte som korttidsplasser, altså ikke til parkering av en bil nr. 2.
 

Parkeringsplasser i nord merket GJESTEPARKERING er forbeholdt gjester til Sameiet.