Utskifting av vinduer
21 apr, 2009
Kategori: Siste nytt

I forbindelse med sameiemøte 29.10.08 orienterte sameiets leder om styrets beslutning at det etter 5 år skal foretas befaring for å bringe på det rene hvor mange vinduer som i det tidsrom har utviklet skader og må skiftes.

Hensikten med dette er at det på det tidspunkt skal foretas en eventuell samlet utskifting hensyntatt at sameiet har kr 300.000 til fordeling til dette formålet.

Eventuelle følgeskader i forbindelse med utskiftningen kan ikke sameiet dekke.

Se også eget oppslag om utskifting av vinduer, samt forliksavtale med Veidekke datert 09.07.08.