Protokoller fra sameiemøter 21.10.09
25 nov, 2009

Her finner du protokoller fra sameiemøter.

Referatene vedlegges i signert stand som pdf-filer.

(Se vedlegg)

 


Årsmøte for 2008 – Korreksjon av referat, pkt 1 Årsrapport – underpunkt Sameiemøte:

Det er IKKE korrekt at “båtforeningen har antydet at de ønsket å øke antall båtplasser ved å bruke en av gjesteplassene”.
Når vi leser referatet etter sameiemøte 29.10.2008, under overskriften “Orienteringer – underpkt. e”, leser vi bl.a.: “Formannen presenterte forslag – fra styret – om å ta bort 1 gjesteplass og gjøre denne permanent. Vedtak om dette må gjøres av årsmøtet.”

Bakgrunnen for ønsket fra styret om å foreslå dette for årsmøtet var at det på det tidspunktet var 1 ledig båtplass og 2 søknader om plass.

Det sameiets leder poengterte på sist årsmøte var at for mange båtplasser synes å forbli ubrukt når andre beboere søkte om plass.