Nye avfallsrutiner
3 jan, 2010
Kategori: Siste nytt

AVFALLSTØMMING 2010

Det er bestemt nye avfallsrutiner i Haugesund i det nye året, og styret ber om at følgende iakttas:

Matdunkene:
Tømmes nå hver 14. dag og første gang i det nye året er 8. januar.
Vaktmesteren antar at vi har tilstrekkelig med dunker.

Papir:
Papirkonteinere skal nå tømmes hver 4. uke, og vaktmesteren ber oss være ekstra omhyggelig med å pressse papiret sammen før vi legger oppi konteinerne.

Restavfall:
Som nå hver 14. dag – altså ingen endring

Glass:
Vaktmesteren har en spesialavtale – altså heller ingen endring.


Oversikten finnes også på siden “Søppelsortering“.