Defekte vinduer – og utskifting av disse
26 feb, 2009
Kategori: Større saker

Vinduene i bygget er utstyrt med et lydisolerende lag.
Relativt kort tid etter innflytting ble det oppdaget at dette lydisolerende laget i vinduene “slapp”.

Dette ble synlig ved at det utviklet seg “ormer” i vinduene.

Sameiet har vært i diskusjon med Veidekke omkring dette i flere år.
Dette endte i et forlik der Veidekke (og leverandør av vinduene) godtok å skifte de vinduer som var skadet ved befaring 26. og 27. mai 2008, og i tillegg betalte sameiet NOK 300 000 til dekning av vinduer som skulle bli skadd etter forliket.

Fem år etter ovennevnte befaring skal det foretas ny befaring for å kartlegge hvilke vinduer som skal skiftes i samsvar med forliket.

Som vedlegg under finnes dokumentasjon rundt saken.