Brannsikkerhet

Brannsikkerhet i Smedasundet Amfi

Som boligeier er du ansvarlig for brannsikkerheten. Ved jevnlige egenkontroller kan du gjøre mye for å redusere brannrisikoen.
Alle leiligheter i bygget har brannalarm koblet direkte til brannvesenet.

Brannøvelse

Sameiet er pålagt å avholde brannøvelse minst en gang pr år.
Når brannalarmen går under brannøvelse, skal bygget evakueres på samme måte som når brannalarmen ellers blir utløst.

Når brannalarmen går

Når brannalarmen går, skal alle evakuere bygget snarest.

 • Det er ikke tillatt å bruke heisen.
 • Samlingsplass er nordre lysgård.
 • Ingen skal gå inn i bygget igjen før årsaken til brannalarmen er funnet, og brannvesenet gir tillatelse.

Brannalarmen testes

Brannalarmen utløses av vaktmester første tirsdag hver måned kl 1100.
Ved test av brannalarmen skal bygget ikke evakueres.

 

Sjekkliste brannsikkerhet

Hver dag før du legger deg

 1. Sjekk at komfyr, vaskemaskin og tørketrommel er slått av.
 2. Sjekk at øvrige apparater og belysning som ikke trenger å stå på, er slått av.
 3. Sjekk at ingen ovner, transformatorer eller ladere er tildekket.
 4. Sjekk at levende lys er slokket.

Hver måned

 1. Test røykvarslerne ved å bruke testknappen.
 2. Test jordfeilbryteren i sikringsskapet.

Hvert kvartal

 1. Sjekk at nåla i trykkmåleren på brannslokkeapparatet peker på det grønne feltet.
 2. Vend pulverapparatet opp ned et par ganger, slik at pulveret ikke klumper seg.
 3. Sjekk at husbrannslangen er tilkoblet og fungerer.
 4. Rengjør kjøkkenvifta for brannfarlig fett.

Hvert halvår

 1. Gjennomfør en brannøvelse for hele familien.
 2. Undersøk om det er svimerker eller sterk varmgang i sikringsskapet.
 3. Stram til eventuelle skrusikringer i sikringsskapet.

Hvert år

 1. Bytt batteri i røykvarslerne.
 2. Fjern støv fra røykvarslerne med en støvsuger.
 3. Test røykvarslerne med røyk.
 4. Se etter svimerker i støpsler, kontakter, lamper og annet elektrisk utstyr.

Hvert femte år

 1. Få en godkjent el-installatør til å gjennomføre en el-sjekk i boligen.
 2. Få brannslokkeapparatet kontrollert hos en kompetent virksomhet.

Hvert tiende år

 1. Skift ut røykvarslerne med nye.
 2. Utfør service på brannslokkeapparatet hos en kompetent virksomhet.

 

Kilde: Norsk Brannvernforening
https://brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/brannsikker-bolig