Praktisk informasjon

Her finner dere litt praktisk informasjon og svar på de vanligste spørsmålene vi får. Finner du ikke svar her, nøl ikke med å fyll inn kontakskjemaet for send en melding til styret.

Fakta om sameiet

Smedasundet Amfi var fullt innflyttet våren 2002, og var konstituert med eget styre i 2001.

Sameiet består av 58 leiligheter fordelt på 2 innganger.

Se ellers “Om Smedasundet Amfi

 

Vaktmester

Sameiet Smedasundet Amfi har egen vaktmester 10 timer i uken.

Informasjon om ny vaktmester kommer.

Du kan godt be vaktmesteren om hjelp, men da må du selv betale for hans tid.

Meldinger til vaktmesteren kan legges i postkassen i 2. etasje i garasjen.

Dugnad

En del av det praktiske vedlikeholdet av bygningen og “tilliggende herligheter” gjør vi selv.

Hvert år har vi derfor dugnad; normalt gjøres dette i første halvdel av mai, slik at det ser bra ut hos oss til 17. mai!

Under dugnaden spyler vi ned alle balkonger, vi luker og rydder søppel og vi støvsuger garasjeanlegget.

Det forventes at alle i sameiet stiller opp under dugnaden.

De som av ulike årsaker ikke kan være med, oppfordres til å betale 300 kroner inn til sameiet.

Oppgaver ved dugnad

Lys i fellesområdene
 • Utelys i atriene slås automatisk av og på ved hjelp av fotocelle.
 • Lys i etasjegangene slås automatisk av og på ved hjelp av bevegelsesdetektor.
 • Lys i garasjeanlegget slås på
  – når bryter ved en av dørene aktiveres
  – når garsjedøråpner aktiveres
 • Lyset slukkes automatisk etter en viss tid. Ønsker du at lyset skal stå på lenger, trykker du bare på en av bryterne ved dørene.
 • Lyset i bodene slås av og på manuelt. Slå av lyset når du forlater området.
HMS

En viktig del av det systematiske HMS-arbeidet i sameiet er å påse at HMS-forhold inne i boenhetene er kontrollert og fulgt opp.

Sameiet er lovpålagt å sørge for at sameierne er klar over hvilke forhold som den enkelte sameier/beboer er ansvarlig for.

Derfor finner du nednefor sjekklister for egenkontroll av leilighetene, for at den enkelte av egeninteresse skal kunne bruke dem for jevnlig gjennomgang av leiligheten.

 

HMS-informasjon til beboerne

HMS-sjekkliste for egenkontroll_-_leilighet

Nøkler

Vi har alle nøkler til vår egen leilighet. Den går også til ytterdører, bod og postkasse.

I tillegg har sameiet følgende nøkler:

Nøkkel nr. 1

Dette er en “master key” som åpner absolutt alle dører i huset. Skulle det være behov for denne nøkkelen, må brannvesenet kontaktes på tlf. 52 74 47 00. Det er bare brannvesenet som har tilgang til denne nøkkelen.

Vær obs på at det koster å få brannvesenet til å komme og låse opp.

Nøkkel nr. 2

Dette er en nøkkel som styret og vaktmester disponerer.
Den gir tilgang til fellesrom som vaktmesterbod, tavlerom, ventilasjonsrom m.m.

Heis

Det hender dessverre at heisene våre svikter!

Dersom noen blir sittende fast i heisen, kan du prøve å ta kontakt med Gustav Risanger på tlf. 916 67 174.

Søppelsortering

Søppelrommet er avkjølt og står på undertrykk, slik at det ikke skal utvikles et luktproblem.

Alt søppel skal kildesorteres. Det finnes konteinere for

 • Matavfall
 • Papir
 • Glass/metall
 • Plast
 • Restavfall (det som ikke hører inn under ovennevnte kategorier)

AVFALLSRUTINER FRA 1. JANUAR 2010:

Det er bestemt nye avfallsrutiner i Haugesund, og styret ber om at følgende iakttas:

Matdunkene:
Tømmes nå hver 14. dag. Vaktmesteren antar at vi har tilstrekkelig med dunker.

Papir:
Papirkonteinere skal nå tømmes hver 4. uke, og vaktmesteren ber oss være ekstra omhyggelig med å pressse papiret sammen før vi legger oppi konteinerne.

Restavfall:
Som før: Hver 14. dag – altså ingen endring

Glass:
Vaktmesteren har en spesialavtale – altså som før.

Bruk av hobbyrom

Regler for bruk av hobbyrom

 1. Det er ikke tillatt å bruke sirkelsag eller elektrisk pussemaskin på grunn av støvplager og sikkerhet.
 2. Det må ikke foregå noen form for varmt arbeid; dvs sveising, smergling, lodding, bruk av varmluftpistol og annet verktøy som utvikler varme over 50 grader.
 3. Av sikkerhetsgrunner er det ikke tillatt å vandre ute på taket.
 4. At en holder orden og rydder etter seg, er en selvfølge.
 5. Utløsning av brannalarm med påfølgende utrykning som følge av brudd på punkt 2, blir belastet bruker på det aktuelle tidspunktet.
 6. Høvelbenk og verktøy er privat eid av Bent Bentsen, som stiller alt til disposisjon for andre.
 7. Det som blir ødelagt, må selvfølgelig erstattes
 8. Nøkkel fås lånt ved henvendelse til et av styremedlemmene.

Styret

Dørtelefon

Her er brukerveiledning til ny dørtelefon installert september 2021.

Brukerveiledning_drtelefon_Class_100V16M

Ventilasjosnanlegg

Bygget har et balansert ventilasjonsanlegg

For å redusere strømutgiftene noe går anlegget på halv kapasitet i tidsrommet 2300-0600.
(Det betyr bl.a. at du ikke hører sus i ventilene.)

NB!
Anlegget er finstilt av eksperter, og den enkelte beboer har ikke tillatelse til å justere luftmengden i noen av ventilene, da dette vil påvirke hele anlegget.
(Jfr. Husordenregler, siste punkt.)

Parkeringsplasser i Kattakrødna

I Kattakrødna er det nå merket opp fire parkeringsplasser.
Disse er skiltet som private – og reservert beboerne i Smedasundet Amfi.
Plassene er å betrakte som korttidsplasser, altså ikke til parkering av en bil nr. 2.
Se ellers informasjon om parkering.

Finner du ikke spørsmålet du leter etter? Skriv inn her så skal vi svare så fort vi kan

6 + 15 =

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund