Parkering

Her finner dere informasjon om våre ulike parkeringsplasser.

Hver eierseksjon er tildelt egen parkeringsplass.

Når det gjelder behov for HC-parkeringsplasser

“Sameiet disponerer 5 stk HC-parkeringsplasser (nr. 13, 15, 19, 20 og 23). Ved behov kan sameiets seksjonseiere søke styret om å få disponere en av disse. Eventuelt tildelt HC-parkeringsplass er midlertidig, og plassen tilbakeleveres til opprinnelig seksjon når behovet ikke lenger er til stede.”
(Vedtekter for Sameiet Smedasundet Amfi, § 3.)

I Kattakrødna er det merket opp fire parkeringsplasser. Disse er skiltet som private – og reservert beboerne i Smedasundet Amfi.
Plassene er å betrakte som korttidsplasser, altså ikke til parkering av en bil nr. 2.

Parkeringsplasser i nord merket GJESTEPARKERING er forbeholdt gjester til Sameiet.

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund