HUSORDENSREGLER FOR SMEDASUNDET AMFI

(Vedtatt i Sameiemøte 23.02.05)

1. DØRER
Alle ytterdører, inngangsdørene nord og sør, dørene til atriene samt ytterdør til søppelrom skal være stengt hele døgnet. Det er ikke tillatt og holde noen dør ”kunstig” åpen i påvente av gjester eller service folk.

Husk: Ikke åpne for fremmede med mindre du er sikker på at de er i lovlig ærend.

 

2. SØPPEL
Alt søppel skal være sortert i:

 • MATAVFALL – pakket i matavfallspose lev. av Hgsd. Kommune
 • PAPIR/PAPPESKER etc. – pappesker skal være sammenbrettet
 • FLASKER/GLASS/METALL – legges i egen konteiner
 • RESTAVFALL – pakkes i f.eks plastpose
 • PLAST – legges i egen sekk

Det er egne beholdere for:

 • Batterier.
 • Brukte lyspærer/lysrør.
 • Mindre elektriske artikler
 • Spraybokser.

I søppelrommet er kildesorteringskonteinerene plassert. Det er viktig at forskjellig søppel legges i de riktige containere. Det presiseres at det er forbudt å lagre/hensette brennbare væsker i garasjeanlegget, og annet søppel som ikke kommer under kildesorteringen skal transporteres bort av den enkelte beboer.

Ved søl, vennligst tørk opp!

 

3. PARKERING

Parkeringsplasser merket GJESTEPARKERING er forbeholdt gjester til beboere i Sameiet. For beboere selv skal gjesteparkeringen kun benyttes i kortere tidsrom, maksimalt 2-3 timer.

Parkeringsplasser merket PRIVAT PARKERING (Parkering kun for besøkende til Smedasundet Amfi) – det gjelder de 4 parkeringsplassene i Kattakrødnå – er reservert beboerne i Smedasundet Amfi. Plassene er å betrakte som korttidsparkering, 2-3 timer, og altså ikke til parkering av bil nr. 2 eller firmabil.

Fremmedparkering på Gjesteparkering eller Privat Parkering bes påtalt når det observeres og rapporteres til Styret.

 

4. INNGLASSING AV BALKONGER.

For innglassede balkonger er den enkelte sameier ansvarlig for:

 1. At balkong fortsatt brukes på samme måte som balkonger som ikke er innglasset og ha tilsvarende begrenset innredning som disse.
 2. At det på balkonger ikke er tillatt å bruke utstyr som har brennbar gass/væske som energikilde. Dette omfatter bl.a. gassdrevet grill, gassdrevet terrassevarmer etc. Det er ikke tillatt å lagre tank med brennbar gass/væske på balkonger eller inne i leiligheter. Bruk av kullgrill er heller ikke tillatt.

 

For innglassinger som kommer i ettertid, er den enkelte sameier ansvarlig for å utføre disse mest mulig i samsvar med tidligere utførte innglassinger, og sameier er ansvarlig for selv å søke kommunen om godkjennelse for både utførelse og ferdigstillelse.

I henhold til tidligere fullmakt kan styret godkjenne nabovarsel på vegne av Sameiet.

 

5. GENERELT 

 • Vis hensyn ved selskapelighet, spesielt om natten. Informer gjerne dine naboer om kommende aktiviteter. Ved sjenanse, ta dette opp direkte med «overtreder».
 • Bruk av støyende utstyr og verktøy, som for eksempel boremaskin/banking eller lignende, bør ikke skje før 0800 eller etter 2100 på hverdager (1600 på lørdager) og ikke på søndager.
 • Ved grilling på åpne balkonger kan gass- eller elektrisk grill brukes. For disse leilighetene kan gassflasker oppbevares både på balkonger og i leiligheter.(maks. 2 flasker).
  I henhold til gjeldende forskrifter skal gassflasker ikke oppbevares i kjeller (boder etc.).
 • Klestørk på terrassen bør begrenses. I alle tilfeller bør det brukes lave stativer.
 • Da avløp og kloakk fra leilighetene samles i en kum bak garasjeanlegget for så å pumpes opp i det kommunale avløpsanlegget, så pass på at uvedkommende ting som filler, ikke havner i toalettet.
 • Hengende blomsterarrangementer skal henge på innsiden av rekkverk og må sikres på forsvarlig måte. Pass på for dryss og lignende overfor naboer under.
 • Ta hensyn til naboer under ved spyling/vask av vinduer og terrasse samt blomstervanning.
 • Sykler skal stå i sykkelstativ i garasjeanlegget, ved atriene og inngangsdører. Vennligst fjern sykler som ikke er i bruk.
 • Oppbevaring av sykler i trappeganger, korridorer og svalganger er ikke tillatt, da disse kan stå i veien for vanlig ferdsel og ved evt. evakuering.
 • Hold fellesområdene mest mulig ryddig. Det er fullt lovlig å feie litt og plukke opp papir el.
 • Unngå å mate fugler, katter etc.; det kan medføre rotteplage etc.
 • For å gjøre det trivelig i gangene, gå gjerne sammen med naboen i din etasje og heng gjerne opp bilder el. l.
 • Dyrehold skal ikke være til sjenanse for sameierne.
 • Vaktmesteren er ansatt for å ivareta fellesarealene. La ham få arbeidsro. Dersom den enkelte beboer har behov for bistand på eget område, må dette avtales med vaktmesteren i hvert enkelt tilfelle og bekostes av den enkelte.
 • Ventilasjonssystemet er innstilt av spesialister. Det er derfor ikke tillatt å gjøre justeringer på tilluft/avtrekkdysene i egen leilighet.

For øvrig henstilles til samtlige beboere å bidra til at Smedasundet Amfi fortsatt framstår som et attraktivt anlegg til glede for oss alle.

Smedasundet Amfi har sentral beliggenhet nært sentrum. Bygget ligger vestvendt på nedsiden av Strandgaten. Fra leilighetene kan man følge med båttrafikken gjennom Karmsundet og Smedasundet - eller spasere på bryggekanten.

Som beboer kan du logge deg inn på nettstedet for mer informasjon.

Adresse

Smedasundet 55-56
5528 Haugesund